Terms

Sidst opdateret: 23. maj 2018

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan RebootLoyalty ApS (''vi'' eller ''os'') som en del af Poki Holding gruppen behandler dine personoplysninger. Poki Holding Gruppen er defineret som: Poki Holding CVR DK35204245.

Persondataforordningen

Der er kommet nye regler om behandling af persondata, som træder i kraft den 25. maj 2018. I lyset af de nye regler og med henblik på fremhæve dine rettigheder, har vi ajourført vores privatlivspolitik. Du kan læse vores nye privatlivspolitik her på denne side.

For at modtage elektronisk post og markedsføring fra goingpremium er det nødvendigt at du giver dit samtykke til dette. Markedsføringen omfatter relevante servicepåmindelser, information, tilbud, konkurrencer, events og fordelsprogrammer, som goingpremium.com eller samarbejdspartenere. I tilfælde af services forbundet med samarbejdspartenere og muligheden for at kontakte dig elektronisk, via brev eller via telefon vil du bliver bedt om udtrykkeligt samtykke for den enkelte samarbejdsparter eller annoncør.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Rebootloyalty Aps

CVR-nr 35890157

Fruebjergvej 3

2100 København Ø.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål ved brug af vores hjemmeside:

Behandling af dine anmodninger:

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik sende dig gavekort, registrere point, samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.

i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, point, gavekort, annoncør favoritter, favorit besøg, facebook id, facebook email, facebook køn, tidszone, facebook fødselsdag, facebook billede.

ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.

iii. Slettefrist: Senest 26 måneder efter afsluttet anmodning eller seneste log ind på egen konto.

Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.

i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, præferencer.

ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.

iii. Slettefrist: Senest 26 måneder efter afsluttet anmodning eller seneste log ind på egen konto.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.

i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer.

ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke

iii. Slettefrist: Senest 26 måneder efter afsluttet anmodning eller seneste log ind på egen konto.

Hjemmesidestatistik

Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.

i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd.

ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke

iii. Slettefrist: Senest 26 måneder efter afsluttet anmodning eller seneste log ind på egen konto.

KILDER

Facebook

Vi benytter adgangskontrol via facebook. Du bliver i forbindelse med adgangskontrol spurgt til om du vil afgive de oplysninger som facebook har om dig i forbindelse med godkendelse af sitets adgang til dine data. Data der indsamles fra facebook er navn, adresse, e-mail, telefonnummer, facebook id, facebook email, facebook køn, tidszone, fødselsdag og facebook billede.

Vi bruger ikke andre kilder til at indsamle information om dig.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Email (sende beskeder til dig)

• Email afsender service SendGrid i USA (sendgrid.com). Databehandler aftale er lavet med sendgrid.com

Adfærd (optimere vores website)

• Google Analytics med anynomiseret IP adresse (analytics.google.com). Databehandler aftale er lavet med Google.com

• TraceAd Analytics til sporing i EU (tracead.com). Databehandler aftale er lavet med tracead.com

Service hosting (service der driver computere of databaser for website)

• Microsoft Azure Cloud service i EU (azure.com). Databehandler aftale er lavet med tracead.com

• facebook.com er omfattet af EU OG USA'S Privacy Shield-lovramme og Schweiz og USA's Privacy Shield Framework (samlet kaldet "Privacy Shield-lovrammer")

Andre samarbejdspartnere

• Samarbejdspartnere som annoncører og du afgiver specifik tilladelse til hver enkelt af dem. Vi deler kun de specifikke informationer med den enkelte annoncør som du giver tilladelse til.

• Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser)

• Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med i Poki Holding Gruppen.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Hvis der i særlige tilfælde sker overførsler til lande uden for EU/EØS, oplyses der om dette i forbindelse med den specifikke behandling. Eksempel er afsendelse af email, hvor din email adesse bliver anvendt til at sende beskeder til dig. Dette foregår via email servicen SendGrid (www.sendgrid.com) til USA.

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om, hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at kontakte os her info@goingpremium.com

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ønsker du at slette din konto eller ophøve tilladelser sletter vi data om dig og giver i de tilfælde data er delt med en annoncør og annoncøreren besked om at slette dine data.

Behandling af cookies

For yderligere information om hvordan vi behandler cookies, kan du læse vores cookiepolitik, som du finder her: Cookie policy.

Kontakt

Rebootloyalty Aps

CVR-nr 35890157 CVRP-nr 1019478951

Fruebjergvej 3

2100 København Ø.

Danmark

E-mail: info@goingpremium.com